VZW Guldensporencomité Kortrijk

VZW Guldensporencomité Kortrijk

Guldensporencomité Kortrijk

Welkom!

Welkom op de nieuwe website van het Guldensporencomité Kortrijk.
Bovenaan de pagina vindt u de koppelingen om door de pagina te navigeren. Onderaan de pagina staan de logo's van onze sponsors.

Guldensporenviering 2018

Programma Guldensporenviering 2018 - 10 juli

17 u.: muzikale ontvangst met potpourri van Vlaamse liederen door accordeonist
Marino Punk
17.25 u.: officiële plechtigheid ~ «Vlaamse identiteit»

Verwelkoming door voorzitter Guldensporencomité
Toespraak burgemeester ~ Bloemenhulde
Samenzang met koor De Kerels ~ Toespraak voorzitter Guldensporencomité
Conference “Vlaamse identiteit” door Stefan Vancraeynest
Gastrede door Luckas Vander Taelen ~ Samenzang met koor De Kerels
Uitreiking derde Groeningeprijs door de minister-president
Toespraak door de minister-president

19 u.: receptie, aangeboden door de stad en het Guldensporencomité, opgeluisterd
door Marino Punk tussen het publiek


Op 11 juli
17 - 19 u.: Een vat… voor een gratis pintje t.g.v. onze Nationale Feestdag aan de verlaagde Leieboorden (Broelkaai)
19 u.: Vlaanderen Zingt (met voorprogramma; Leieboorden)

Van nieuwe Kortrijkse handelszaak naar Groeningeprijs

Gaf je je nieuwe handelszaak een leuke, inventieve Nederlandstalige naam of ben je nog op zoek naar een gepaste naamgeving die verband houdt met de activiteit die er plaatsvindt, dan maak je kans om de Groeningeprijs te winnen.

Stuur je kandidatuur via e-mail naar Guldensporencomite@gmail.com of richt een schrijven aan Karel Pottie, Filips van de Elzaslaan 81, 8500 Kortrijk. Hij is de voorzitter van het Guldensporencomité dat het initiatief nam voor deze prijs.

In 2016 ging “de Budafabriek” met de eer lopen, in 2017 wees een jury “Kopie Koffie” als winnaar aan. Minister-president Geert Bourgeois overhandigt de prijs, een fraai kunstwerkje, ter gelegenheid van de Guldensporenherdenking (10 juli) op de Groeningekouter.

Peterschap "Maagd van Vlaanderen"

De "VZW Guldensporencomité" heeft via de dienst monumentenbeheer van de Stad Kortrijk, het "peterschap" verworven van het monument op de Groeningekouter. Dit monument "De Maagd van Vlaanderen" is het officiële herdenkingsmonument van de "Slag der Gulden Sporen" in 1302.